Nasze Realizacje

ZAKRES ROBÓT GÓRNICZYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2023

Drążenie za pomocą KM – 697,00 m

Drążenie za pomocą MW – 1084,75 m

Drążenie wyrobisk łącznie –  1781,75 m

Pobierka spągu –915,25,00 m

Przebudowa wyrobisk – 315,20 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie –1230,45 m

Skrzyżowania –9,3 szt

ZAKRES ROBÓT GÓRNICZYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2022

Drążenie za pomocą KM – 572,50 m

Drążenie za pomocą MW – 1053,50 m

Drążenie wyrobisk łącznie –  1625,50 m

Pobierka spągu – 636,00 m

Przebudowa wyrobisk – 173,50 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie –809,50 m

Skrzyżowania – 5,7 szt

ZAKRES ROBÓT GÓRNICZYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2021

Drążenie za pomocą MW – 1 576,50 m

Drążenie wyrobisk łącznie –  1 576,50 m

Pobierka spągu – 620,00 m

Przebudowa wyrobisk – 648,50 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie –1 268,50 m

Skrzyżowania – 7,5 szt

zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2020

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 368,00 m

Drążenie za pomocą MW – 1 686,20 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 2 054,20 m

Pobierka spągu – 1 391,00 m

Przebudowa wyrobisk – 1 352,60 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 2 743,60 m

Skrzyżowania – 9 szt

zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2019

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 4070,70 m

Drążenie za pomocą MW – 1917,50 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 5988,20 m

Pobierka spągu – 712,00 m

Przebudowa wyrobisk – 671,00 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 1383,00 m

Skrzyżowania – 17 szt

zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2018

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 4558,60 m

Drążenie za pomocą MW – 948,80 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 5507,40 m

Pobierka spągu – 1452,00 m

Przebudowa wyrobisk – 538,20 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 1990,20 m

Skrzyżowania – 27szt