Nasze Realizacje

ZAKRES ROBÓT GÓRNICZYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2021

Drążenie za pomocą MW – 1 576,50 m

Drążenie wyrobisk łącznie –  1 576,50 m

Pobierka spągu – 620,00 m

Przebudowa wyrobisk – 648,50 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie –1 268,50 m

Skrzyżowania – 7,5 szt

zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2020

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 368,00 m

Drążenie za pomocą MW – 1 686,20 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 2 054,20 m

Pobierka spągu – 1 391,00 m

Przebudowa wyrobisk – 1 352,60 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 2 743,60 m

Skrzyżowania – 9 szt

zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2019

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 4070,70 m

Drążenie za pomocą MW – 1917,50 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 5988,20 m

Pobierka spągu – 712,00 m

Przebudowa wyrobisk – 671,00 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 1383,00 m

Skrzyżowania – 17 szt

zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2018

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 4558,60 m

Drążenie za pomocą MW – 948,80 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 5507,40 m

Pobierka spągu – 1452,00 m

Przebudowa wyrobisk – 538,20 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 1990,20 m

Skrzyżowania – 27szt

zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2017

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 6535 m

Drążenie za pomocą MW – 516 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 7051 m

Pobierka – 495 m

Przebudowa – 493,25 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 988,25 m

Skrzyżowania – 16 zt

zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2016

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 3875 m

Drążenie za pomocą MW – 455 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 4330 m

Pobierka – 4716 m

Przebudowa – 261 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 4977 m

Skrzyżowania – 12 zt