GÓRNIK, GÓRNIK STRZAŁOWY, GÓRNIK KOMBAJNISTA CHODNIKOWY

  • Gdziekolwiek

Stanowisko:

górnik, górnik strzał‚owy, górnik kombajnista chodnikowy

Zakres obowiązków:

praca pod ziemią

w oddziałach PGG Sp. z o.o. KWK Murcki-Staszic,PGG Sp. z o.o. KWK RUDA Ruch Bielszowice,

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.KWK Bobrek, JSW S.A KWK Budryk, JSW S.A. KWK Zofiówka

Wymagania:

– posiadanie ukończonych kursów potwierdzających kwalifikacje  do wykonywania pracy na stanowisku górnika,

– górnika strzałowego,

– górnika kombajnisty,

– mile widziane inne dodatkowe uprawnienia do obsługi maszyn i osprzętu górniczego.

Oferujemy:

– umowę o pracę,

– Świadczenia pracownicze porównywalne z warunkami pracowników kopalń,

– wynagrodzenie wg Regulaminu Wynagradzania BZUG Sp. z o.o. kształtujące się dla górnika przodowego od 4 000,00

– również wypłacamy: nagrody z okazji Dnia Górnika, nagrody jubileuszowe, bony Świąteczne

oraz inne dofinansowania z funduszu socjalnego),

– możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych,

– pracę w Spółce o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku usług górniczych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr Spółki – nr. tel. 32-3760637 lub u Kierowników  oddziałów .

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@bzug.pl