Nasza Oferta

Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. prowadzi specjalistyczne roboty górnicze oraz energomaszynowe, w tym:

  • drążenie wyrobisk górniczych przy pomocy kombajnów chodnikowych,
  • drążenie wyrobisk górniczych z użyciem środków strzałowych przy użyciu własnego sprzętu (wozy wiertnicze, ładowarki),
  • roboty górniczo szybowe związane z likwidacją szybów, w tym demontaż urządzeń i wyposażenia szybu,
  • przebudowa wyrobisk górniczych z pobierką spągu,
  • wykonywanie skrzyżowań oraz ich rekonstrukcja,
  • wykonywanie prac związanych z zabudową i przebudową przenośników taśmowych i zgrzebłowych,
  • zabudowa, wydłużanie oraz utrzymanie klimatyzacji, rurociągów oraz linii kablowych,
  • zabudowa tras kolejek podwieszanych,
  • odwadnianie wykonywanych wyrobisk górniczych,
  • prace związane z obsługą energomaszynową.