zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2015

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 2816 m

Drążenie za pomocą MW – 462 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 3278 m

Pobierka – 274 m

Przebudowa – 278 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 552 m

Skrzyżowania – 14 zt