KOMUNIKAT - PPK

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Zarząd firmy BZUG Sp. z o.o. przystąpił do towarzystwa inwestycyjnego, aby realizować obowiązek wynikający z ustawy.

Podmiotem, który utworzy i będzie prowadził prywatne rachunki PPK dla pracowników firmy będzie PZU S.A.

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.
Rachunki będą utworzone od 11.05.2020 r. i zasilane wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa, zgodnie z zasadami określonymi przez ustawę (szczegóły PPK są dostępne na stronie internetowej: www.mojeppk).

Informacje na temat PPK można uzyskać w Dziale Kadr, Dziale Płac oraz w biurach naszych oddziałów na kopalniach.

Załączniki:

Komunikat_1.pdf

Komunikat_2.pdf