Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji drążenia wyrobisk górniczych przy wykorzystaniu techniki strzałowej.

Informujemy zainteresowanych, że w związku z przedłużeniem okresu prowadzenia dialogu technicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

na dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji drążenia wyrobisk górniczych przy wykorzystaniu techniki strzałowej.

Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. zmienia termin składania ofert określony w rozdziale IV Zaproszenia do Dialogu Technicznego

na dzień 28.08.2020 roku, do godziny 14.00.