BADANIA KORONAWIRUS !!!!

UWAGA !!!! KOMUNIKAT !!!!
BADANIA KORONAWIRUS

Wszyscy pracownicy konsorcjum firm:
BZUG, BEPRINŻ STREFA, BEPRINŻ STREFA BIS zostaną poddani badaniom na okoliczność prawdopodobieństwa zakażenia wirusem COVID-19.

Każdy zakład górniczy organizuje badania we własnym zakresie także dla pracowników firm zewnętrznych.

Terminy badań zostaną podane w kolejnych informacjach.

Uprasza się wszystkich pracowników o zapoznanie się z komunikatami i śledzeniem na bieżąco informacji, jak również pozostaniem w kontakcie z kierownikami punktów pracy