Przetarg na dostawę odzieży roboczej, środków czystości oraz narzędzi prostych

Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z. o. o.

W Zabrzu ul. Młodego Górnika 2b

Tel.(32|) 376 06 39

ogłasza przetarg na dostawę w 2020 roku:

– odzieży roboczej i środków ochrony osobistej,

– środków czystości,

– narzędzi prostych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wykup Wymagań Ofertowych w cenie 100,00 zł

( do odbioru w Sekretariacie pok. Nr 3 )

Oferty w zalakowanych kopertach należy składać do dnia 06.03.2020 r. do godz. 14

w Sekretariacie Głównym Spółki – pok. Nr 3.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Otwarcie ofert(bez udziału oferentów nastąpi w dniu 10.03.2020 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela Dział Zaopatrzenia :
tel. 32 376-06-30
lub
tel. kom. 696 498 770