9. Podwieszana kolejka szynowa z napędem spalinowym

Kolejka szynowa podwieszana z napędem spalinowym    – 1 komplet

  1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny
  2. Kolejka może być fabrycznie nowa lub poremontowa
  3. Powinna mieć możliwość pracy ( posiadał niezbędne dokumenty i być fizycznie

przystosowana) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.

  1. Wymagania:

– moc 75 do 100 kW

– napęd cierny

– cztery zestawy transportowe

-możliwość pracy na upadach do 160

– praca na szynach o profilu I 155

  1. Okres dzierżawy  :24 miesiące
  2. Termin dostawy : 14.08.2017 r.

Oferta powinna zawierać :

– cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę)

– warunki i termin płatności

– charakterystyką techniczną oferowanego urządzenia

– warunki i okres gwarancji

– zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

– skrócony cennik podzespołów zamiennych

– wykaz części wyłączonych z gwarancji

Preferowany termin płatności – 90 dni od faktury

W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.

Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksył – tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43