7. Wyłączniki ognioszczelne stycznikowe

Wyłączniki ognioszczelne       – 6 szt.

  1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny
  2. Wyłączniki mogą być fabrycznie nowe lub poremontowe
  3. Powinien mieć możliwość pracy ( posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie przystosowana) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.
  1. Wymagania :

4.1. Wyłącznik wentylatora dwubiegowego 1 szt.- napięcie zasilania : 1000 V

– powinien umożliwić zasilenie wentylatora dwubiegowego o mocy maksymalnej 75 kW
– wyposażony w sterownik załączania obydwóch biegów
– preferowany typ wyłącznika RS-1230 /2S wyk 01

4.2. Wyłącznik pompy stacjonarnej 1 szt.
-napięcie zasilania 1000 V
-powinien umożliwić zasilenie pompy stacjonarnej o mocy maksymalnej 90 kW
-preferowany typ wyłącznika RS-1230/2S lub RS1125 wyk 11

4.3. Wyłącznik pompy przenośnej 2 szt.
-napięcie zasilania 1000 V
-powinien umożliwić zasilenie pompy przenośnej o mocy 2,2 kW

-preferowany typ wyłącznika RS-1045 wyk 03 lub 04

4.3. Wyłącznik przenośnika zgrzebłowego lekkiego 2 szt.
-napięcie zasilania 1000 V
-powinien umożliwiać zasilenie dwóch silników przenośnika o mocy do 2 x 30 kW
-preferowany typ wyłącznika RS-1145 wyk 01

4.4. Wyłącznik urządzenia klimatyzacyjnego – 1szt.
– napięcie zasilania 1000 V
-powinien umożliwić silników o mocy do 90 kW
-preferowany typ wyłącznika RS-1145 wyk 11

  1. Okres dzierżawy : 24 miesiące
  2. Termin dostawy : 14.08.2017 r.

Oferta powinna zawierać :

– cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę)

– warunki i termin płatności

– charakterystyką techniczną oferowanych wyłączników

– warunki i okres gwarancji

– zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

– skrócony cennik podzespołów zamiennych

– wykaz części wyłączonych z gwarancji

Preferowany termin płatności – 90 dni od faktury

W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.

Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksył – tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43