6. Pompa stacjonarna górnicza

Pompa stacjonarna górnicza       – 1 szt.

  1. Dostosowanie zestawu pompowego PS-110z/5 z silnikiem dSg 250M4-EP, 500 V, 75 A do zasilania napięciem 1000 V poprzez wymianę lub przezwojenie silnika.
  2. Silnik na wymianę może być fabrycznie nowy lub poremontowy
  3. Zestaw pompowy po dostosowaniu do napięcia 1000 V powinien mieć możliwość pracy ( posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie przystosowany ) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.
  4. Termin realizacji usługi: 14.08.2017 r.

Oferta powinna zawierać :

– cenę za usługę ( możliwość rozłożenia na raty )

– warunki i termin płatności

– charakterystykę techniczną oferowanego silnika

– warunki i okres gwarancji

– zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

– skrócony cennik podzespołów zamiennych

– wykaz części wyłączonych z gwarancji

Preferowany termin płatności – 90 dni od faktury

W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.

Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksył – tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43