5. Pompa przenośna górnicza

Pompa elektryczna przenośna wirowa   – 2 szt.

BZUG Sp. z o.o. pragnie dostosować posiadane pompy P-2BA i P-2CC  do zasilania napięciem 1000 V. Istniejące pompy wymagają przeprowadzenia remontu i przezwojenia silników wewnętrznych. Po remoncie i przezwojeniu pompy powinny posiadać wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające pracę w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalń węgla kamiennego.

Rozpatrujemy również pozyskanie nowych elektrycznych pomp przenośnych wirowych o napięciu zasilania 1000 V

  1. Forma pozyskania pomp : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny
  2. Pompy mogą być fabrycznie nowe lub poremontowe
  3. Powinny mieć możliwość pracy (posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie przystosowane ) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.
  4. moc pompy 2,2 do 4,5 kW
  5. Napięcie zasilania : 1000 V
  6. Okres dzierżawy : 24 miesiące
  7. Termin realizacji usługi: 14.08.2017 r.

Oferta powinna zawierać :

– cenę za usługę lub cenę zakupu netto będąc stawką dzierżawy za dobę

– warunki i termin płatności

– charakterystykę techniczną oferowanych pomp

– warunki i okres gwarancji

– zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

– skrócony cennik podzespołów zamiennych

– wykaz części wyłączonych z gwarancji

Preferowany termin płatności – 90 dni od faktury

W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.

Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksył – tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43