4. Pojemnik kontenerowy do kolejki podwieszanej

Pojemniki kontenerowe do transportu materiałów kolejką szynową   – 4 komplety

  1. Forma pozyskania pomp : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny
  2. Pojemniki mogą być fabrycznie nowe lub poremontowe
  3. Powinny mieć możliwość pracy (posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie przystosowane ) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.
  4. Pojemniki kontenerowe powinny być elementem wozów specjalnych stosowanych na KWK Staszic. Powinno to być udokumentowane stosownym certyfikatem.
  5. Okres dzierżawy : 24 miesiące
  6. Termin realizacji usługi: 14.08.2017 r.

Oferta powinna zawierać :

– cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę

– warunki i termin płatności

– charakterystykę techniczną oferowanych pojemników

– warunki i okres gwarancji

– zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

– skrócony cennik podzespołów zamiennych

– wykaz części wyłączonych z gwarancji

Preferowany termin płatności – 90 dni od faktury

W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.

Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksył – tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43