3. Górniczy przenośnik zgrzebłowy lekki

Przenośnik zgrzebłowy lekki    – 2 komplety  ( 2 x 30 mb)

 1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny
 2. Przenośnik może być fabrycznie nowe lub poremontowe
 3. Powinien mieć możliwość pracy (posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie przystosowane ) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.
 4. Wymagania:
  – Napięcie zasilania 1000 V
  – moc silników 2x od 15 do 22kW
  – posiadać powinien elektryczny układ sterowania i sygnalizacji
  – wysokość rynny 180 mm
  – szerokość rynny 440 mm
 5. Preferowany typ przenośnika SKAT E-180
 6. Okres dzierżawy : 24 miesiące
 7. Termin realizacji usługi: 14.08.2017 r.

Oferta powinna zawierać :

– cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę (osobno za przenośnik i osobno za osprzęt elektryczny)

– warunki i termin płatności

– charakterystykę techniczną oferowanego przenośnika

– warunki i okres gwarancji

– zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

– skrócony cennik podzespołów zamiennych

– wykaz części wyłączonych z gwarancji

Preferowany termin płatności – 90 dni od faktury

W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.

Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksył – tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43