2. Górnicze urządzenie klimatyzacyjne działania bezpośredniego

Górnicze urządzenie klimatyzacyjne    – 1 komplet

 1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny
 2. Klimatyzator może być fabrycznie nowe lub poremontowe
 3. Powinien mieć możliwość pracy (posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie przystosowane ) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.
 4. Wymagania:
  – Napięcie zasilania 1000 V (przełączalne na 500 V)
  – działanie bezpośrednie
  – posiadać powinien elektryczny układ sterowania i sygnalizacji
  – chłodzenie wodą z rurociągu p.poż
  – preferowane będą urządzenia z możliwością wpięcia w ciąg lutniociągu bez stosowania dodatkowego wentylatora do pokonania oporów parownika
 5. Okres dzierżawy : 24 miesiące
 6. Termin realizacji usługi: 20.12.2017 r.

Oferta powinna zawierać :

– cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę

– warunki i termin płatności

– charakterystyka techniczna oferowanego urządzenia

– warunki i okres gwarancji

– zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

– skrócony cennik podzespołów zamiennych

– wykaz części wyłączonych z gwarancji

Preferowany termin płatności – 90 dni od faktury

W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.

Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksył – tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43