10. Podajnik taśmowy za kombajnem chodnikowym

Podajnik taśmowy górniczy (podawarka za kombajnem )      – 1 komplet

  1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny
  2. Podawarka może być fabrycznie nowa lub poremontowa
  3. Powinna mieć możliwości pracy (posiadać niezbędne dokumenty zarówno podawarki jak i osprzętu oraz być fizycznie przystosowane) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.
  4. Napięcie zasilania : 1000 V
  5. Wymagane parametry :

–  długość – 60 m

–  możliwość podłączenia do kombajnu chodnikowego

–  możliwość ruchomego zawieszenia na szynach kolejkowych

o profilu I 155

– dwa napędy o mocy 15 do 22 kW /1000 V

– szerokość taśmy 800 mm

– możliwość pracy w wyrobiskach o nachyleniu do 16 0

  1. Podajnik powinien być wyposażony w osprzęt elektryczny sygnalizacyjno sterujący.
  2. Preferowany typ podajnika PTD 800 Sigma :
  3. Okres dzieżawy  :24 miesiące
  4. Termin dostawy : 14.08.2017 r.

Oferta powinna zawierać :

– cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę

– cena i stawka powinny być określone osobno dla podajnika i osprzętu elektrycznego

– warunki i termin płatności

– charakterystyką techniczną oferowanego podajnika z podaniem rodzaju i producenta

osprzętu elektrycznego

– warunki i okres gwarancji

– zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

– skrócony cennik podzespołów zamiennych

– wykaz części wyłączonych z gwarancji

Preferowany termin płatności – 90 dni od faktury

W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.

Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka – tel.  606 339 004

Lucjan Maksył – tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43