1. BZUG 1/06/2017 Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP

Przeprowadzenie procesu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP zgodnie z normami: PN-N ISO 9001:2009; PN-N ISO 14001:2005 i PN-N 18001:2004 w dwóch wariantach

Oferta powinna obejmować dwie opcje:

 1. Audit certyfikujący oraz nadzoru dla systemu opartego na normach: PN-N ISO 9001:2009; PN-N ISO 14001:2005 i PN-N 18001:2004.
 2. Audit certyfikujący oraz nadzoru dla systemu opartego na normach: PN-N ISO 9001:2009; PN-N 18001:2004.

Termin składania ofert: 14.07.2017 r.
Prosimy o przesyłanie ofert pocztą elektroniczną

Dane organizacji niezbędne do przygotowania oferty:

Kategoria przedsiębiorstw: średnie przedsiębiorstwo

Stan zatrudnienia: 249 osób

Klasyfikacja PKD: 49.99 Z

Kod branżowy:

 • Górnictwo i kopalnictwo,
 • Maszyny i osprzęt do nich,
 • Budownictwo.


Zakres certyfikacji:
Roboty górnicze, specjalistyczne usługi budowlane pod ziemią, drążenie, likwidacja, przebudowa wyrobisk poziomych i pionowych, roboty energomaszynowe

 

Czynniki dotyczące organizacji:

 • organizacja nie jest odpowiedzialna za projektowanie i rozwój (wyłączenie pkt. 8.3 normy PN-N ISO 9001:2009)
 • znaczna ilość przepisów regulujących charakter działalności organizacji,
 • rozległa lokalizacja związana z charakterem działalności organizacji,
 • organizacja identyfikuje zdarzenia potencjalnie wypadkowe i skutecznie podejmuje działania zapobiegawcze.

Poziom zintegrowania systemu:

 • zbiór zintegrowanej dokumentacji,
 • przeglądy zarządzania, w których uwzględnia się ogólną strategię biznesową i plan,
 • zintegrowane podejście do auditów wewnętrznych,
 • zintegrowane podejście do polityki i celów,
 • zintegrowane podejście do procesów systemów,
 • zintegrowane podejście do mechanizmów doskonalenia,
 • zintegrowane wsparcie i odpowiedzialność kierownictwa.

Akty prawne.doc