START

Czym się zajmujemy

Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. prowadzi między innymi roboty górnicze, specjalistyczne usługi budowlane pod ziemią, drążenie, likwidacja oraz przebudowa wyrobisk poziomych i pionowych, a także roboty energomaszynowe.

RODO - Dane osobowe


Informacje na temat procesu przetwarzania danych osobowych w BZUG Sp. z o.o. zamieściliśmy w „Klauzuli informacyjnej w zakresie warunków przetwarzania danych osobowych”.
Zapraszamy do zapoznania się jakie dane są niezbędne oraz w jaki sposób je przetwarzamy. Treść „Klauzuli” jest dostępna na stopce strony.

Przebieg procesu przyjęcia pracownika

1. Badanie wstępne lekarskie ma na celu określenie zdolności do pracy na danym stanowisku i brak przeciwwskazań do jej podjęcia.

Pracodawca kierujący na badanie płaci za wykonanie badania (jednorazowo)niezależnie od tego ile dni trwa badanie (dni przeznaczone na badania nie podlegają wliczeniu w okres trwania umowy).

2. Umowa o pracę zawierana jest z dniem pierwszego szkolenia.

3. Szkolenie wstępne w siedzibie firmy trwa 2 dni i są to dni szkoleniowe płatne. Każdy pracownik przed podjęciem pracy musi odbyć szkolenie wstępne bhp (fakt ten reguluje Kodeks Pracy)

Aktualności