TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK MECHANIK, TECHNIK GÓRNIK

  • Gdziekolwiek

Stanowisko:

TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK MECHANIK, TECHNIK GÓRNIK.

Zakres obowiązków:

przyjmiemy do pracy pod ziemią tegorocznych absolwentów o specjalizacji TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK MECHANIK, TECHNIK GÓRNIK.

ABSOLWENCI zainteresowani pracą w naszej Spółce będą mieli zapewnione bezpłatne kursy i szkolenia uzupełniające kwalifikacje zawodowe wymagane przepisami prawa górniczego

Wymagania:

brak

Oferujemy:

umowę o pracę,

– świadczenia pracownicze porównywalne z warunkami pracowników kopalń,

– wynagrodzenie wg Regulaminu Wynagradzania BZUG Sp. z o.o. (między innymi: miesięczną premię uznaniową, wypłatę nagrody z okazji Dnia Górnika,

nagrody jubileuszowe, bony świąteczne oraz inne dofinansowania z funduszu socjalnego),

– możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych,

– pracę w Spółce o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku usług górniczych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr Spółki – nr tel. 32-3760637 lub u Kierowników oddziałów .

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@bzug.pl