TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK MECHANIK, TECHNIK GÓRNIK

  • Gdziekolwiek

Stanowisko:

TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK MECHANIK, TECHNIK GÓRNIK.

Zakres obowiązków:

przyjmiemy do pracy pod ziemią tegorocznych absolwentów o specjalizacji TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK MECHANIK, TECHNIK GÓRNIK.

ABSOLWENCI zainteresowani pracą w naszej Spółce będą mieli zapewnione bezpłatne kursy i szkolenia uzupełniające kwalifikacje zawodowe wymagane przepisami prawa górniczego

Wymagania:

  • brak

Oferujemy:

– umowę o pracę,

– możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego

– świadczenia pracownicze porównywalne z warunkami pracowników kopalń,

– w ramach wynagrodzenia gwarantujemy: atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie motywacyjną, bony żywnościowe SODEXO i dodatek zjazdowy, bony świąteczne,

– dodatkowe wynagrodzenia: nagroda „Barbórkowa” oraz jubileuszowa,

– inne dofinansowania z funduszu socjalnego (m.in. „wczasy pod gruszą”),

– ubezpieczenie (finansowane przez pracodawcę) następstw nieszczęśliwych wypadków,

– możliwość przystąpienia do dodatkowych ubezpieczeń PZU: grupowe oraz komfort (uprawniające do darmowych konsultacji i wizyt u specjalistów),

– wynagrodzenie wg Regulaminu Wynagradzania BZUG Sp. z o.o. (między innymi: miesięczną premię uznaniową, wypłatę nagrody z okazji Dnia Górnika,

– nagrody jubileuszowe, bony świąteczne oraz inne dofinansowania z funduszu socjalnego),

– możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych,

– pracę w Spółce o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku usług górniczych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr Spółki – nr tel. (32) 376 06 37, (32) 376 06 36 lub u Kierowników oddziałów .

Aplikować można na adres: dzial.kadr@bzug.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dzial.kadr@bzug.pl