ZAKRES ROBÓT GÓRNICZYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2021

Drążenie za pomocą MW – 1 576,50 m

Drążenie wyrobisk łącznie –  1 576,50 m

Pobierka spągu – 620,00 m

Przebudowa wyrobisk – 648,50 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie –1 268,50 m

Skrzyżowania – 7,5 szt