zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2019

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 4070,70 m

Drążenie za pomocą MW – 1917,50 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 5988,20 m

Pobierka spągu – 712,00 m

Przebudowa wyrobisk – 671,00 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 1383,00 m

Skrzyżowania – 17 szt