zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2018

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 4558,60 m

Drążenie za pomocą MW – 948,80 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 5507,40 m

Pobierka spągu – 1452,00 m

Przebudowa wyrobisk – 538,20 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 1990,20 m

Skrzyżowania – 27szt