zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2017

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 6535 m

Drążenie za pomocą MW – 516 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 7051 m

Pobierka – 495 m

Przebudowa – 493,25 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 988,25 m

Skrzyżowania – 16 zt