zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2016

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 3875 m

Drążenie za pomocą MW – 455 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 4330 m

Pobierka – 4716 m

Przebudowa – 261 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 4977 m

Skrzyżowania – 12 zt