zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2014

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 2514 m

Drążenie za pomocą MW – 1170 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 3684 m

Pobierka – 513 m

Przebudowa – 178 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 691 m

Skrzyżowania – 24 zt