zakres robót górniczych zrealizowanych w roku 2020

Drążenie za pomocą kombajnu AM-50 – 368,00 m

Drążenie za pomocą MW – 1 686,20 m

Drążenie wyrobisk łącznie – 2 054,20 m

Pobierka spągu – 1 391,00 m

Przebudowa wyrobisk – 1 352,60 m

Odtworzenie wyrobisk łącznie – 2 743,60 m

Skrzyżowania – 9 szt