Informacja Zamawiającego dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy postępowania na dostawę maszyn i urządzeń: wóz wiertniczy oraz sprężarka powietrza.

Zamawiający uprzejmie informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punktach VIII i X.

Ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

  • termin składania ofert z dnia 02.10.2020 r. godz.12.00 na dzień 06.10.2020 r. godz. 12.00
  • termin otwarcia ofert z dnia 02.10.2020 r. godz. 14.00 na dzień 06.10.2020 r. godz. 14.00

Dodaj komentarz