Informacja Zamawiającego dotycząca postępowania pn.: „Udzielenie zamówienia na dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji drążenia wyrobisk górniczych przy wykorzystaniu techniki strzałowej”. Ogłoszenie postępowania zakupowego.

Dziękujemy wszystkim podmiotom biorącym udział w Dialogu Technicznym za poświęcony czas i zaangażowanie.

Informujemy, że na obecną chwilę jesteśmy zmuszeni ograniczyć zakupy maszyn górniczych. Jest to spowodowane zmianą przez Zamawiającego koncepcji sposobu wykonania robót. W pierwszym etapie planujemy uzupełnić posiadamy park maszynowy o wóz wiertniczy oraz sprężarkę górniczą.

Na obecnym etapie zakup pozostałych maszyn i urządzeń objętych Dialogiem Technicznym zawieszamy. O ewentualnych zmianach w decyzjach zakupowych poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Poniżej przedstawiamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wozu wiertniczego oraz sprężarki.

http://www.bzug.pl/wp-content/uploads/2020/09/SIWZ-Dostawa-maszyn-i-urzadzen.pdf

http://www.bzug.pl/wp-content/uploads/2020/09/zalacznik-nr-3.docx

Dodaj komentarz