Informacja o zakończeniu dialogu technicznego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom dialogu technicznego, który posłużył

zebraniu niezbędnych informacji do przygotowania opisu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 25.09.2020 r. zostanie opublikowane postępowanie wraz z technicznymi wymaganiami.

Termin składania ofert: do dnia 09.10.2020 r., do godziny 14.00