Zaproszenie do dialogu technicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji drążenia wyrobisk górniczych przy wykorzystaniu techniki strzałowej.

I etap – dialog techniczny poprzedzający składanie ofert.

W załączeniu:

– zaproszenie do udziału w dialogu technicznym,

– formularz – zgłoszenie udziału w dialogu technicznym (załącznik nr 1),

– wykaz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).

Załączniki - Linki do Pobrania:

II etap - zostanie ogłoszony na stronie po zakończeniu I etapu.